آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > بازار کار شیرپوینت

بازار کار شیرپوینت

بازار کار شیرپوینت

یافتن نیروهای متخصص و خوب یکی از مهم ترین اقدامات هر سازمان است. اطمینان از میزان مهارت های اعلام شده تنها در عمل اثبات می شود. آکادمی شیرپوینت ایران به موسسات، شرکت ها و سازمان ها در یافتن متخصصین توانمند در حوزه شیرپوینت یاری می رساند. مشخصات کلیه اعضای دانش آموختگان آکادمی شیرپوینت ایران در بانک اطلاعات متخخصین شیرپوینت ایران ثبت و در صورت تمایل موقعیت های کاری برای سازمان های متقاضی کار ارسال می گردد. همچنین این اعلان موقعیت های کاری در بخش موقعیت های کاری به اطلاع عموم خواهد رسید.