آکادمی شیرپوینت ایران

متقاضیان کار

متقاضیان کار

اگر دانش آموخته دوره های آکادمی شیرپوینت ایران هستید و علاقه مند به دریافت موقعیت های کاری شیرپوینت هستید، با مسئولین آموزش آکادمی تماس بگیرید. اگر سابقه کاری در حوزه شیرپوینت دارید و علاقه مند به عضویت در آکادمی شیرپوینت ایران هستید هم اکنون ثبت نام نمائید.