آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > بازار کار شیرپوینت > مشاهده موقعیت های کاری

مشاهده موقعیت های کاری

مشاهده موقعیت های کاری

       در این بخش اعلان موقعیت های کاری در بخش ثبت موقعیت های کاری در حوزه شیرپوینت به اطلاع اعضای آکادمی شیرپوینت ایران و بازدیدکنندگان سایت خواهد رسید، همچنین با کلیک بر روی جزئیات شما می توانید جزئیات موقعیت های کاری ثبت شده را مشاهده نمایید.

شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
توسعه ارتباطات آبانگانتهرانجزئیات »
شرکت حوزه نفت و گاز و پتروشیمیتهرانجزئیات »
توربین ماشین خاورمیانهتهرانجزئیات »
شرکت:توسعه ارتباطات آبانگانجزئیات »
تعداد افراد:2
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:متخصص توسعه شیرپوینت, طرح حرفه ای فرم و گردش کار, متخصص طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینت
شرکت:شرکت حوزه نفت و گاز و پتروشیمیجزئیات »
تعداد افراد:1
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت, متخصص توسعه شیرپوینت, طرح حرفه ای فرم و گردش کار
شرکت:توربین ماشین خاورمیانهجزئیات »
تعداد افراد:1
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:سرپرست حرفه ای سایت, مدیر ارشد شیرپوینت, طرح حرفه ای فرم و گردش کار, متخصص توسعه شیرپوینت