آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > بازار کار شیرپوینت > مشاهده موقعیت های کاری

مشاهده موقعیت های کاری

مشاهده موقعیت های کاری

       در این بخش اعلان موقعیت های کاری در بخش ثبت موقعیت های کاری در حوزه شیرپوینت به اطلاع اعضای آکادمی شیرپوینت ایران و بازدیدکنندگان سایت خواهد رسید، همچنین با کلیک بر روی جزئیات شما می توانید جزئیات موقعیت های کاری ثبت شده را مشاهده نمایید.

شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
پژوهش و توسعهتهرانجزئیات »
شرکت:پدیده شیمی قرنجزئیات »
تعداد افراد:1
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:متخصص توسعه شیرپوینت, متخصص طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینت, آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت
شرکت:پژوهش و توسعهجزئیات »
تعداد افراد:2
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:متخصص توسعه شیرپوینت, متخصص طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینت, طرح حرفه ای فرم و گردش کار, مدیر ارشد شیرپوینت, آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت
شرکت:مدیریت راهبردی راشاجزئیات »
تعداد افراد:2
جنسیت :آقا : خانم :
نوع شغل:طرح حرفه ای فرم و گردش کار