آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > کاربر شیرپوینت

کاربر شیرپوینت

کاربر شیرپوینت

آکادمی شیرپوینت ایران
مسیر A: این مسیر برای کاربر شیرپوینت طراحی شده است. دانش آموخته این دوره قادر خواهد بود از امکانات شیرپوینت و اجزای پایه مایکروسافت آفیس به درستی استفاده نماید.
عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

کاربر شیرپوینت

End User Training A1 12 4 دانلود سرفصل دوره A1 7,000,000
Office Integration A2 21 7 دانلود سرفصل دوره A2 8,500,000
مشاهده سرفصل دوره A1
مشاهده سرفصل دوره A2