آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > مدیر ارشد شیرپوینت

مدیر ارشد شیرپوینت

مدیر ارشد شیرپوینت

آکادمی شیرپوینت ایران

مسیر C: پیش نیاز این مسیر B می باشد. این مسیر برای مدیر ارشد شیرپوینت طراحی شده است. نصب شیرپوینت، پیکره بندی، راه اندازی سرویس های شیرپوینت و کار نمودن با امکانات حرفه ای شیرپوینت از جمله توانایی های افرادی است که ابن دوره را به پابان می رسانند.

عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

سرپرست حرفه ای سایت

SharePoint Power User - Basic B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 8,500,000
SharePoint Power User - Advanced B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 1,100,000

مدیر ارشد شیرپوینت

SharePoint Administration - Basic C1 21 7 دانلود سرفصل دوره C1 11,000,000
SharePoint Administration - Advanced C2 18 6 دانلود سرفصل دوره C2 13,500,000
مشاهده سرفصل دوره C1
مشاهده سرفصل دوره C2