آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > طراح حرفه ای فرم و گردش کار

طراح حرفه ای فرم و گردش کار

طراح حرفه ای فرم و گردش کار

مسیر E: پیش نیاز این مسیر B می باشد. استفاده از امکانات SharePoint Desigenr و InfoPath برای طراحی گردش کارهای حرفه ای تر و فرم های پیچیده تر وجه تمایز دانش آموخته این دوره می باشد.

عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

سرپرست حرفه ای سایت

Site Administration B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 4,900,000
Site Collection Administration B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 5,900,000

طراح حرفه ای فرم و گردش کار

Design Form & Workflow E1 24 8 دانلود سرفصل دوره E1 6,900,000
مشاهده سرفصل ها