آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > طراح حرفه ای فرم و گردش کار

طراح حرفه ای فرم و گردش کار

طراح حرفه ای فرم و گردش کار

مسیر E: پیش نیاز این مسیر B می باشد. استفاده از امکانات SharePoint Desigenr و InfoPath برای طراحی گردش کارهای حرفه ای تر و فرم های پیچیده تر وجه تمایز دانش آموخته این دوره می باشد.

عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

سرپرست حرفه ای سایت

SharePoint Power User - Basic B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 8,500,000
SharePoint Power User - Advanced B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 11,000,000

طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر

InfoPath Forms & SharePoint Designer Workflow E1 24 8 دانلود سرفصل دوره E1 13,500,000
مشاهده سرفصل ها