آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی

طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی

طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی

آکادمی شیرپوینت ایران

مسیر R: پیش نیاز این مسیر B و دانش HTML می باشد. سایت آکادمی شیرپوینت ایران نمونه عملی تغییر ظاهر شیرپوینت و برندینگ سایت می باشد. دانش آموخته این دوره توانایی متفاوتی در کار با صفحات و برندینگ شیرپوینت خواهد داشت.

عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

سرپرست حرفه ای سایت

SharePoint Power User - Basic B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 8,500,000
SharePoint Power User - Advanced B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 11,000,000

طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی

Design SharePoint UI R1 24 8 دانلود سرفصل دوره R1 13,500,000
مشاهده سرفصل ها