آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > متخصص هوش تجاری شیرپوینت

متخصص هوش تجاری

متخصص هوش تجاری

دوره متخصص هوش تجاری

مسیر I: پیش نیاز این مسیر B و تجربه عملی کار با SQLServer می باشد. دانش آموخته این دوره توانایی ساخت داشبوردهای اطلاعاتی و سایر امکانات هوش تجاری در شیرپوینت را پیدا خواهد نمود.
عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت تومان

سرپرست حرفه ای سایت

SharePoint Power User - Basic B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 1,190,000
SharePoint Power User - Advanced B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 1,690,000

متخصص هوش تجاری

SQL Server and BI Concepts I1 30 10 دانلود سرفصل دوره I1 2,490,000
Power BI PBI 24 8 دانلود سرفصل دوره I2 2,190,000
مشاهده سرفصل دوره I1
مشاهده سرفصل دوره PBI