آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > متخصص توسعه شیرپوینت

متخصص توسعه شیرپوینت

متخصص توسعه شیرپوینت

مسیر آموزشی متخصص توسعه شیرپوینت

مسیرD: پیش نیاز این مسیر C و تجربه عملی کار با Net. می باشد. بسیاری از افراد و شرکت ها در دنیا مشغول توسعه امکانات شیرپوینت از طریق اضافه نمودن امکانات، راه حل ها و امکانات جانبی، هستند. دانش آموخته این مسیر در این مسیر وارد خواهد شد. دریافت سرفصل دوره

عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

سرپرست حرفه ای سایت

SharePoint Power User - Basic B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 8,500,000
SharePoint Power User - Advanced B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 11,000,000

مدیر ارشد شیرپوینت

SharePoint Administration - Basic C1 21 7 دانلود سرفصل دوره C1 11,000,000
SharePoint Administration - Advanced C2 18 6 دانلود سرفصل دوره C2 13,500,000

متخصص توسعه شیرپوینت

SharePoint Developer - Basic D1 32 8 دانلود سرفصل دوره D1 24,000,000
SharePoint Developer - Advanced D2 32 8 دانلود سرفصل دوره D2 24,000,000
مشاهده سرفصل دوره D1
مشاهده سرفصل دوره D2