آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

مسیر آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

مسیرH: پیش نیاز این مسیر C و تجربه عملی کار با شیرپوینت می باشد. همانطور که پیش از ساخت یک برج نیاز به طرح کلی و ارائه نقشه های زیرساخت و معماری هر طبقه می باشد، در شیرپوینت نیز این کار توسط آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت تهیه و تدوین می گردد.

عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

سرپرست حرفه ای سایت

SharePoint Power User - Basic B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 8,500,000
SharePoint Power User - Advanced B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 11,000,000

مدیر ارشد شیرپوینت

SharePoint Administration - Basic C1 21 7 دانلود سرفصل دوره C1 11,000,000
SharePoint Administration - Advanced C2 18 6 دانلود سرفصل دوره C2 13,500,000

آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

SharePoint Infrastructure H1 18 6 دانلود سرفصل دوره H1 14,500,000
SharePoint Governance H2 18 6 دانلود سرفصل دوره H2 14,500,000
مشاهده سرفصل دوره H1
مشاهده سرفصل دوره H2