آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

مسیر آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

مسیرH: پیش نیاز این مسیر C و تجربه عملی کار با شیرپوینت می باشد. همانطور که پیش از ساخت یک برج نیاز به طرح کلی و ارائه نقشه های زیرساخت و معماری هر طبقه می باشد، در شیرپوینت نیز این کار توسط آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت تهیه و تدوین می گردد.

عنوان تخصص عنوان دوره کد دوره جمع ساعات تعداد روز دریافت سرفصل قیمت ریال

سرپرست حرفه ای سایت

Site Administration B1 21 7 دانلود سرفصل دوره B1 4,900,000
Site Collection Administration B2 18 6 دانلود سرفصل دوره B2 5,900,000

مدیر ارشد شیرپوینت

Configuration & Administration- Core Features C1 21 7 دانلود سرفصل دوره C1 5,900,000
Configuration & Administration- Advanced Features C2 18 6 دانلود سرفصل دوره C2 5,900,000

آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت

SharePoint Infrastructure H1 18 6 دانلود سرفصل دوره H1 7,800,000
SharePoint Architecture H2 18 6 دانلود سرفصل دوره H2 7,900,000
مشاهده سرفصل دوره H1
مشاهده سرفصل دوره H2