آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > سمینارها و کارگاه های آموزشی

سمینارهای آموزشی

سمینارهای آموزشی

آکادمی شیرپوینت ایران به منظور آشنایی افراد و سازمان ها نسبت به برگزاری سمینارهای آموزشی زیر در محل آکادمی یا در محل شما اقدام می نماید. شرکت در این سمینار در محل آکادمی رایگان می باشد.

کد دوره عنوان کارگاه Workshop Title جمع ساعات دانلود سرفصل قیمت ریال
SharePoint Introduction and Concepts
SW

آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت

? What Is SharePoint 3   رایگان
SG

سمینار گاورننسِ شیرپوینت

SharePoint Governance 4 دانلود سرفصل دوره WS-02 6,000,000
SE

سمینار آشنایی با مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت (EPM)

Enterprise Project Management 3 دانلود سرفصل دوره WS-02 5,000,000

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی به منظور به روز نگه داشتن دانش آموختگان آکادمی شیرپوینت و فراهم نمودن امکان کار در فضای واقعی تعریف شده است. این کارگاه ها به صورت عملی یکروزه 4 الی 6 ساعته برگزار می گردد. برنامه آموزشی این کارگاه ها متعاقباً در سایت اعلام می گردد. در صورتی که مایل هستید از اخبار سمینارها، دوره ها و کارگاه های آموزشی مطلع شوید لطفا ثبت نام نمایید

کد دوره عنوان کارگاه Workshop Title جمع ساعات دانلود سرفصل قیمت ریال
SharePoint Introduction and Concepts
WI

کارگاه آموزش نصب شیرپوینت

SharePoint Installation 7 دانلود سرفصل دوره WS-02 7,000,000
WAC

کارگاه تخصصی تنظیمات پیشرفته سرور شیرپوینت

SharePoint Advanced Configuration(RBS,Kerberos,FBA) 7 دانلود سرفصل دوره WS-02 7,000,000
WD

کارگاه تخصصی بازگشت از بحران شیرپوینت

Disaster Recovery 4 دانلود سرفصل دوره WS-02 6,000,000
WST

کارگاه SQL

Tuning SQL Server for SharePoint 2013 4 دانلود سرفصل دوره WS-02 6,000,000