آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی به منظور به روز نگه داشتن دانش آموختگان آکادمی شیرپوینت و فراهم نمودن امکان کار در فضای واقعی تعریف شده است. این کارگاه ها به صورت عملی یکروزه 4 الی 6 ساعته برگزار می گردد. برنامه آموزشی این کارگاه ها متعاقباً در سایت اعلام می گردد. در صورتی که مایل هستید از اخبار سمینارها، دوره ها و کارگاه های آموزشی مطلع شوید لطفا ثبت نام نمایید

کد دوره عنوان کارگاه Workshop Title جمع ساعات دانلود سرفصل قیمت ریال
SharePoint Introduction and Concepts
WI

کارگاه آموزش نصب شیرپوینت

SharePoint Installation 7 دانلود سرفصل دوره WS-02 7,000,000
WAC

کارگاه تخصصی تنظیمات پیشرفته سرور شیرپوینت

SharePoint Advanced Configuration(RBS,Kerberos,FBA) 7 دانلود سرفصل دوره WS-02 7,000,000
WD

کارگاه تخصصی بازگشت از بحران شیرپوینت

Disaster Recovery 4 دانلود سرفصل دوره WS-02 6,000,000
WST

کارگاه SQL

Tuning SQL Server for SharePoint 2013 4 دانلود سرفصل دوره WS-02 6,000,000