آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
R1طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیطراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیمجازیدوره آموزشی81401/7/26 16:00محمد مهدی برخوردار13,500,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرمجازیدوره آموزشی81401/7/17 16:30ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16:30الی 19:30 می باشدعرفان معارفی13,500,000در حال ثبت نام
C1پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیمجازیدوره آموزشی71401/3/28 17:00ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17الی 20 می باشدعرفان معارفی11,000,000در حال ثبت نام
P1مدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکتمدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکتمجازیدوره آموزشی101401/4/15 16:00محمد خزاعی18,000,000در حال ثبت نام
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمجازیدوره آموزشی61401/6/6 17:00ایندوره یکشنبه ها و چهار شنبه ها از ساعت 17الی20 می باشد.محمد مهدی برخوردار11,000,000درحال برگزاری
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتمجازیدوره آموزشی71401/6/6 17:00ایندوره یکشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17 الي 20 می باشدعرفان معارفی8,500,000درحال برگزاری
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتمجازیسمینار11401/7/16 16:00رایگاندر حال ثبت نام
P2راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیراهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیمجازیدوره آموزشی71401/7/9 17:00ايندوره شنبه ها از ساعت 17 الي 20 مي باشد.محمد خزاعی13,000,000در حال ثبت نام
NWطراحی فرآیند با نینتکسطراحی فرآیند با نینتکسمجازیدوره آموزشی81401/7/23 16:00ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16الی 19 می باشدعرفان معارفی14,500,000در حال ثبت نام
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1401/3/28 17:00
تعداد جلسات:7
هزینه:11,000,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکت
کد دوره:P1
نام استاد:محمد خزاعی
تاریخ شروع:1401/4/15 16:00
تعداد جلسات:10
هزینه:18,000,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1401/6/6 17:00
تعداد جلسات:6
هزینه:11,000,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1401/6/6 17:00
تعداد جلسات:7
هزینه:8,500,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:
تاریخ شروع:1401/7/16 16:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1401/7/17 16:30
تعداد جلسات:8
هزینه:13,500,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرآیند با نینتکس
کد دوره:NW
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1401/7/23 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:14,500,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی
کد دوره:R1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1401/7/26 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:13,500,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتی
کد دوره:P2
نام استاد:محمد خزاعی
تاریخ شروع:1401/7/9 17:00
تعداد جلسات:7
هزینه:13,000,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.