آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
P2راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیراهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیعادیدوره آموزشی101397/7/8 16:00این دوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.آریا دلشاد9,900,000درحال برگزاری
C2پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفتهپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفتهعادیدوره آموزشی61397/7/19 09:00این دوره پنج شنبه ها ساعت 9 الی 12 می باشد.عرفان معارفی6,900,000درحال برگزاری
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی61397/7/23 16:30این دوره یک روز در هفته دوشنبه ها ساعت 16:30 الی 20:00 می باشد.محمد مهدی برخوردار4,900,000درحال برگزاری
WACکارگاه تخصصی تنظیمات پیشرفته سرور شیرپوینتکارگاه تخصصی تنظیمات پیشرفته سرور شیرپوینتعادیکارگاه11397/8/30 09:00این کارگاه یک روزه ( 7 ساعت ) از ساعت 9الی17:30 می باشد .عرفان معارفی3,400,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرعادیدوره آموزشی71397/8/2 16:30این دوره شنبه ها و چهار شنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:00 می باشد.محمد مهدی برخوردار6,900,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11397/8/22 09:00سیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی71397/8/27 09:00این دوره یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 9 الی 12 می باشد.مریم مرادزاده4,900,000در حال ثبت نام
NWطراحی فرآیند با نینتکسطراحی فرآیند با نینتکسعادیدوره آموزشی71397/8/27 16:00این دوره یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 الی 19 می باشد.عرفان معارفی6,900,000در حال ثبت نام
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی51397/9/19 16:30 این دوره دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:00 می باشد.محمد مهدی برخوردار5,900,000در حال ثبت نام
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – پیشرفته
کد دوره:C2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/7/19 09:00
تعداد جلسات:6
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/7/23 16:30
تعداد جلسات:6
هزینه:4,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتی
کد دوره:P2
نام استاد:آریا دلشاد
تاریخ شروع:1397/7/8 16:00
تعداد جلسات:10
هزینه:9,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/8/2 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1397/8/22 09:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:مریم مرادزاده
تاریخ شروع:1397/8/27 09:00
تعداد جلسات:7
هزینه:4,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرآیند با نینتکس
کد دوره:NW
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/8/27 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
کارگاه تخصصی تنظیمات پیشرفته سرور شیرپوینت
کد دوره:WAC
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/8/30 09:00
تعداد جلسات:1
هزینه:3,400,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/9/19 16:30
تعداد جلسات:5
هزینه:5,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.