آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
B2مدیریت مجموعه سایت های شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت های شیرپوینتعادیدوره آموزشی71397/5/24 14:00این دوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 14الی 16:30 برگزار می گردد.عرفان معارفی5,900,000درحال برگزاری
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی71397/5/24 17:00این دوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17الی 20برگزار می گردد.مریم مرادزاده4,900,000درحال برگزاری
P1مدیریت پروژه سازمانی و MSPمدیریت پروژه سازمانی و MSPعادیدوره آموزشی81397/6/4 16:00این دوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16الی 19 برگزار می گردد.آریا دلشاد8,900,000در حال ثبت نام
C1پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات اصلیپیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات اصلیعادیدوره آموزشی71397/6/5 16:00این دوره دوشنبه ها ساعت 16الی19و پنج شنبه ها از ساعت 9الی 12 برگزار می گردد.عرفان معارفی6,400,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11397/6/20 09:00سیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با InfoPath و شیرپوینتطراحی فرم و گردش کار با InfoPath و شیرپوینتعادیدوره آموزشی81397/6/21 16:30این دوره شنبه ها و چهار شنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 می باشد.محمد مهدی برخوردار6,900,000در حال ثبت نام
P2راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیراهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیعادیدوره آموزشی101397/7/1 16:00این دوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.آریا دلشاد9,900,000در حال ثبت نام
C2پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات پیشرفتهپیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات پیشرفتهعادیدوره آموزشی61397/7/5 09:00این دوره پنج شنبه ها ساعت 9 الی 12 می باشد.عرفان معارفی6,900,000در حال ثبت نام
NWطراحی فرآیند با Nintex Workflowطراحی فرآیند با Nintex Workflowعادیدوره آموزشی71397/7/25 16:00این دوره شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 الی 19 می باشد.عرفان معارفی6,900,000در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت های شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/5/24 14:00
تعداد جلسات:7
هزینه:5,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:مریم مرادزاده
تاریخ شروع:1397/5/24 17:00
تعداد جلسات:7
هزینه:4,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1397/6/20 09:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با InfoPath و شیرپوینت
کد دوره:E1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/6/21 16:30
تعداد جلسات:8
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت پروژه سازمانی و MSP
کد دوره:P1
نام استاد:آریا دلشاد
تاریخ شروع:1397/6/4 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات اصلی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/6/5 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:6,400,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتی
کد دوره:P2
نام استاد:آریا دلشاد
تاریخ شروع:1397/7/1 16:00
تعداد جلسات:10
هزینه:9,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرآیند با Nintex Workflow
کد دوره:NW
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/7/25 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات پیشرفته
کد دوره:C2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/7/5 09:00
تعداد جلسات:6
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.