آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
C1پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات اصلیپیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات اصلیعادیدوره آموزشی71397/2/6 14:00عرفان معارفی6,400,000درحال برگزاری
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی71397/2/8 16:30محمد مهدی برخوردار4,900,000درحال برگزاری
D2توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – پیشرفتهتوسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – پیشرفتهعادیدوره آموزشی51397/2/24 08:00این دوره به صورت برون سازمانی، یک روز در هفته و در بازه زمانی 4 ساعته در حال برگزاری استمحمدرضا دستوری7,700,000ظرفیت تکمیل است
NWطراحی فرآیند با Nintex Workflowطراحی فرآیند با Nintex Workflowعادیدوره آموزشی51397/2/31 16:00این دوره یک روز در هفته و در بازه زمانی چهار ساعته برگزار می گردد.عرفان معارفی6,900,000درحال برگزاری
B2مدیریت مجموعه سایت های شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت های شیرپوینتعادیدوره آموزشی61397/3/23 17:00محمد مهدی برخوردار5,900,000درحال برگزاری
I1مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاریمفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاریعادیدوره آموزشی81396/4/3 16:00عرفان معارفی7,900,000در حال ثبت نام
H2آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت - حرفه ایآرشیتکت حرفه ای شیرپوینت - حرفه ایعادیدوره آموزشی41397/3/31 09:00این دوره یک روز در هفته و هر جلسه در بازده زمانی 4 ساعته برگزار می گردد .عرفان معارفی7,900,000در حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی81397/4/13 14:00روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 14 الی 16:30 می باشد.عرفان معارفی4,900,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با InfoPath و شیرپوینتطراحی فرم و گردش کار با InfoPath و شیرپوینتعادیدوره آموزشی81397/4/13 17:00این دوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17الی 20 برگزار می گردد.محمد مهدی برخوردار6,900,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11397/4/24 16:30محمد مهدی برخورداررایگاندر حال ثبت نام
R1طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیطراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیعادیدوره آموزشی71397/4/25 16:30این دوره روزهای دوشنبه از ساعت 16:30الی19:30 و روزهای پنج شنبه ساعت 9 الی 13 می باشد .محمد مهدی برخوردار6,900,000در حال ثبت نام
I2طراحی داشبوردهای مدیریتی در شیرپوینتطراحی داشبوردهای مدیریتی در شیرپوینتعادیدوره آموزشی61397/4/26 16:00این دوره یکشنبه ها و سه شنبه ساعت 16الی19 می باشدعرفان معارفی6,900,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11397/5/16 09:00سیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی و هوش تجاری
کد دوره:I1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1396/4/3 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – پیشرفته
کد دوره:D2
نام استاد:محمدرضا دستوری
تاریخ شروع:1397/2/24 08:00
تعداد جلسات:5
هزینه:7,700,000
وضعیت کلاس:ظرفیت تکمیل است
طراحی فرآیند با Nintex Workflow
کد دوره:NW
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/2/31 16:00
تعداد جلسات:5
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات اصلی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/2/6 14:00
تعداد جلسات:7
هزینه:6,400,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/2/8 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:4,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مدیریت مجموعه سایت های شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/3/23 17:00
تعداد جلسات:6
هزینه:5,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
آرشیتکت حرفه ای شیرپوینت - حرفه ای
کد دوره:H2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/3/31 09:00
تعداد جلسات:4
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1397/4/13 14:00
تعداد جلسات:8
هزینه:4,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با InfoPath و شیرپوینت
کد دوره:E1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/4/13 17:00
تعداد جلسات:8
هزینه:6,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1397/4/24 16:30
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.