آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی91398/3/2 14:00این دوره پنجشنبه ها از ساعت 14 الی 17 در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت می باشد.محمد مهدی برخوردار5,200,000درحال برگزاری
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی51398/3/20 16:30این دوره پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 12:30و دو شنبه ها از ساعت 16:30 الی 20محمد مهدی برخوردار7,200,000درحال برگزاری
PBIطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیعادیدوره آموزشی71398/3/26 16:00این دوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16الی19:30 می باشد. عرفان معارفی9,200,000درحال برگزاری
Bجامع مدیریت مجموعه سایت هاجامع مدیریت مجموعه سایت هاعادیکمپ41398/4/6 09:00این دوره بصورت کمپ در 4 روز و 2 هفته متوالی آخر هفته ها پنج شنبه و جمعه از ساعت 9 الی 18 برگزار می شود.عرفان معارفی11,900,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرعادیدوره آموزشی71398/4/17 16:30این دوره دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20 پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 12:30می باشد.عرفان معارفی8,200,000در حال ثبت نام
C1پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیپیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی71398/4/16 16:30این دوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 می باشد.عرفان معارفی7,200,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11398/4/22 09:00سیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
P1مدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکتمدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکتعادیدوره آموزشی81398/4/22 16:00این دوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.آریا دلشاد11,200,000در حال ثبت نام
R1طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیطراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیعادیدوره آموزشی71398/5/14 16:00این دوره دوشنبه ها از ساعت 16 الی 20 می باشد.محمد مهدی برخوردار8,200,000در حال ثبت نام
D1توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیتوسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی71398/5/15 16:00این دوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.محمدرضا دستوری9,200,000در حال ثبت نام
P2راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیراهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیعادیدوره آموزشی101398/5/23 16:00این دوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.آریا دلشاد12,200,000در حال ثبت نام
D2توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – پیشرفتهتوسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – پیشرفتهعادیدوره آموزشی71398/6/17 16:00این دوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.محمدرضا دستوری9,200,000در حال ثبت نام
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1398/3/2 14:00
تعداد جلسات:9
هزینه:5,200,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1398/3/20 16:30
تعداد جلسات:5
هزینه:7,200,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
طراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آی
کد دوره:PBI
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1398/3/26 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:9,200,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
پیکره بندی و مدیریت سرور شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:C1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1398/4/16 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:7,200,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1398/4/17 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:8,200,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1398/4/22 09:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکت
کد دوره:P1
نام استاد:آریا دلشاد
تاریخ شروع:1398/4/22 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:11,200,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
جامع مدیریت مجموعه سایت ها
کد دوره: B
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1398/4/6 09:00
تعداد جلسات:4
هزینه:11,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی
کد دوره:R1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1398/5/14 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:8,200,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:D1
نام استاد:محمدرضا دستوری
تاریخ شروع:1398/5/15 16:00
تعداد جلسات:7
هزینه:9,200,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.