آکادمی شیرپوینت ایران


تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل تقویم آموزشی بر اساس زمان تشکیل
 
کد دورهعنوان دورهنحوه برگزارینوع دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتوضیحاتنام استادهزینهوضعیت کلاس
D1توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیتوسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتیعادیدوره آموزشی61398/10/12 09:00ایندوره پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13 می باشد.محمدرضا دستوری9,900,000در حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی71399/5/7 16:30ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 می باشد.محمد مهدی برخوردار5,900,000درحال برگزاری
PBIطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیطراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آیعادیدوره آموزشی81399/5/11 17:00ایندوره شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17الی 20می باشد.عرفان معارفی9,900,000درحال برگزاری
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرعادیدوره آموزشی71399/5/13 16:30ایندوره دو شنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 و پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 12 می باشد.محمد مهدی برخوردار8,900,000در حال ثبت نام
PFطراحی فرم با پاورفرمزطراحی فرم با پاورفرمزعادیدوره آموزشی61399/5/27 16:00ایندوره دوشنبه ها از ساعت 16 الی 19 و پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13 می باشد.عرفان معارفی8,900,000در حال ثبت نام
B2مدیریت مجموعه سایت شیرپوینتمدیریت مجموعه سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی61399/6/4 16:30ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 می باشد.عرفان معارفی7,900,000در حال ثبت نام
P1مدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکتمدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکتعادیدوره آموزشی81399/6/15 16:00ایندوره شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.محمد خزاعی12,900,000در حال ثبت نام
SWسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتسمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینتعادیسمینار11399/6/20 09:00سیدمحمد جواهریرایگاندر حال ثبت نام
R1طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیطراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتیعادیدوره آموزشی51399/6/27 16:00 پنجشنبه ها از ساعت 9 الی 13 می باشد.محمد مهدی برخوردار8,900,000در حال ثبت نام
E1طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرطراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینرعادیدوره آموزشی81399/7/1 16:30ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16:30الی 19 می باشد.محمد مهدی برخوردار8,900,000در حال ثبت نام
B1مدیریت سایت شیرپوینتمدیریت سایت شیرپوینتعادیدوره آموزشی71399/7/2 16:30ایندوره شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 می باشد.محمد مهدی برخوردار5,900,000در حال ثبت نام
NWطراحی فرآیند با نینتکسطراحی فرآیند با نینتکسعادیدوره آموزشی81399/8/6 16:00ایندوره یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 19و پنجشنبه ها از ساعت 10 الی 13 می باشد.عرفان معارفی9,900,000در حال ثبت نام
P2راهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیراهبری پراجکت سرور و ساخت داشبوردهای مدیریتیعادیدوره آموزشی101399/7/19 16:00ایندوره شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 19 می باشد.محمد خزاعی13,900,000در حال ثبت نام
توسعه و برنامه نویسی شیرپوینت – مقدماتی
کد دوره:D1
نام استاد:محمدرضا دستوری
تاریخ شروع:1398/10/12 09:00
تعداد جلسات:6
هزینه:9,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی داشبوردهای مدیریتی در پاور بی‌آی
کد دوره:PBI
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/5/11 17:00
تعداد جلسات:8
هزینه:9,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1399/5/13 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم با پاورفرمز
کد دوره:PF
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/5/27 16:00
تعداد جلسات:6
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت سایت شیرپوینت
کد دوره:B1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1399/5/7 16:30
تعداد جلسات:7
هزینه:5,900,000
وضعیت کلاس:درحال برگزاری
مدیریت پروژه سازمانی و مایکروسافت پراجکت
کد دوره:P1
نام استاد:محمد خزاعی
تاریخ شروع:1399/6/15 16:00
تعداد جلسات:8
هزینه:12,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
سمینار آشنایی با قابلیت ها و ویژگی های شیرپوینت
کد دوره:SW
نام استاد:سیدمحمد جواهری
تاریخ شروع:1399/6/20 09:00
تعداد جلسات:1
هزینه:رایگان
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی و دیزاین سایت های شیرپوینتی
کد دوره:R1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1399/6/27 16:00
تعداد جلسات:5
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت
کد دوره:B2
نام استاد:عرفان معارفی
تاریخ شروع:1399/6/4 16:30
تعداد جلسات:6
هزینه:7,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام
طراحی فرم و گردش کار با اینفوپث و شیرپوینت دیزاینر
کد دوره:E1
نام استاد:محمد مهدی برخوردار
تاریخ شروع:1399/7/1 16:30
تعداد جلسات:8
هزینه:8,900,000
وضعیت کلاس: در حال ثبت نام


جهت مشاهده قوانین تخفیف اینجا کلیک نمایید.

شایان ذکر است که زمان و تاریخ های اعلامی بصورت برنامه پیشنهادی است و امکان تغییر، جابه جایی و تعویق آن به منظور به حد نصاب رسیدن دوره ها وجود دارد. اما این اطمینان به شما داده می شود که آکادمی شیرپوینت ایران حداکثر تلاش خود برای پایبندی به زمان اعلامی را انجام خواهد داد و از شما فراگیران گرامی تقاضا داریم که با ثبت نام بموقع خود در دوره های درخواستی (و محول نکردن به روزهای پایانی)، ما را در این مهم یاری فرمایید.