آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > سرفصل دوره مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت

سرفصل دوره مدیریت مجموعه سایت شیرپوینت

سرفصل دوره مدیریت مجموعه سایت

Business User Training Site Collection Administration 50468B

عنوان تخصص: سرپرست حرفه ای سایت

عنوان دوره: مدیریت مجموعه سایت

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 18 (ساعت)
تعداد جلسات 6 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 3 (ساعت)
مخاطب: کارشناسان، طراحان، برنامه نویسان و مدیران ارشد شیرپوینت
سطح دوره متوسط
نسخه نرم افزار: SharePoint Server 2016
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

دوره مدیریت مجموعه سایت، دومین دوره تخصصی برای فراگیری شیرپوینت می باشد. همانطور که در مسیر آموزشی دوره های شیرپوینت نیز مشخص است، راه ورودی به کلیه تخصص های شیرپوینت از این دوره آغاز می گردد. امکانات و توانمندیهای پیش فرض شیرپوینت در دوره پیش از این دوره (B1) و همچنین در این دوره (B2) پاسخگوی بسیاری از نیازمندیهای افراد و سازمان ها برای به کار گیری شیرپوینت می باشد. لذا درک صحیح از شیرپوینت به عنوان پایه ذهنی افراد در این سطح شکل می گیرد. آکادمی شیرپوینت از بهترین مدرسان خود برای ساخت این پایه استفاده می نماید

مخاطب دوره:

شرکت کننده در این دوره به صورت کامل با امکانات پیش فرض موجود در مجموعه سایت ها و سایت ها آشنا شده چگونگی به کارگیری امکانات و مدیریت مجموعه سایت و سایت ها را خواهد آموخت. این دوره موارد تخصصی و جرئی تری را نسبت به دوره B1 دنبال می نماید. مدیران مجموعه سایت ها، سرپرست و صاحبان سایت ها در سازمان ها و شرکت ها مخاطب این دوره می باشند.

پیش نیاز:

 • طی نمودن دوره مدیریت سایت (B1)
 • آشنایی به مجموعه نرم افزار های آفیس

مدت دوره:

 • 18 ساعت: 6 جلسه آموزشی 3 ساعته

B2: SharePoint Power User - Advanced

Module1: Foundation Site Definitions

 • Logical Site Hierarchy
 • Web Application
 • Site Collection
 • Site and Sub Site
 • SharePoint Server Site Definitions

Module 2: Security- Advanced concepts

 • Target Audience
 • Item-Level permission
 • Permission level
 • Site Collection Administrator

Module 3: Web Parts

 • Filter
  • Text Filter
  • Choice Filter
  • Date Filter
  • SharePoint List Filter
  • Query String (URL) Filter
  • Current User Filter
 • Forms
  • InfoPath Form Web Part
 • Media and Content
  • Content Editor
  • Image Viewer
  • Media Web Part
  • Page Viewer
  • Picture Library Slideshow
  • Script Editor
 • Content Rollup
  • Timeline
  • Content Query
 • Blog
  • Blog Notifications
  • Blog Tool
  • Blog Archives

Module 4: Enterprise Social

 • My Site Host
 • My Site
 • News Feed
 • Blog
 • Enterprise Wiki

Module 5: List Management

 • Site Settings
 • Site Collection Features
 • Site Features
 • Information Management Policy

Module 6: Enterprise Content Management

 • Managed Metadata Service
 • Term, Term sets & Keywords
 • Enterprise Content Type
 • Document sets
 • Document ID Service and IDs
 • Content Organizer and automatic routing
 • In Place Record Management
 • External list and External content type

Module 7: Search

 • Result Sources
 • Query
 • Use search in action