آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > سرفصل دوره یکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات پیشرفته

سرفصل دوره یکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات پیشرفته

سرفصل دوره یکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات پیشرفته

Configuration & Administration Advance Features

20332B

عنوان تخصص: مدیر ارشد شیرپوینت

عنوان دوره: پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت – امکانات پیشرفته

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 18 (ساعت)
تعداد جلسات 6 (جلسه)
مدت هر جلسه آموزشی 3 (ساعت)
مخاطب: مدیران ارشد شیرپوینت، معماران شیرپوینت، برنامه نویسان شیرپوینت
سطح دوره پیشرفته
نسخه نرم افزار: SharePoint 2013 Server
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

دوره پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت یکی از مسیرهای دوره های پیشرفته شیرپوینت می باشد. پیش نیاز این دوره داشتن تخصص سرپرست حرفه ای سایت می باشد. همانطور که در مسیر آموزشی دوره های شیرپوینت نیز مشخص است، راه ورودی به تخصص های برنامه نویسی یا معماری شیرپوینت داشتن داشتن دانش و توانایی مدیریت و پیکره بندی شیرپوینت می باشد. گزینه های اصلی پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت در دوره (C1) و موارد پیشرفته تر و تکمیلی در دوره (C2) آموزش داده می شود. دانش نصب و پیکره بندی، راه اندازی و مدیریت سرویس ها و مدیریت کلان یک فارم شیرپوینت در این دو دوره آموزش داده می شود.

مخاطب دوره:

هر Farm شیرپوینت نیاز به مدیریت کلان از نصب و پیکره بندی تا پشتیبانی و نگهداری دارد و عدم اطلاع دقیق از امکانات آن مانند هر زیرساخت دیگری، امکان استفاده از آن را سخت و تجربه استفاده نه چندان شیرینی را به جای خواهد گذاشت. در این دوره با آموزش آکادمیک مطالب این حوزه، امکان مدیریت حرفه ای زیرساخت شیرپوینت برای شما فراهم خواهد شد. برخی از موارد مربوط به حوزه شامل نصب و راه اندازی، مدیریت و نگهداری، ارتقاء و به روز نگهداری و Integration زیرساخت شیرپوینت از طریق امکانات مدیریتی موجود در Central Administration و Power Shell می باشد.

پیش نیاز:

 • داشتن تخصص C1
 • آشنایی به مفاهیم پایه ای شبکه، Active Directory و DNS
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت SQL Server 2005/2008/2012
 • آشنایی با مفاهیم Security و Authentication
 • آشنایی با IIS

مدت دوره:

 • 18 ساعت: 6 جلسه آموزشی 3 ساعته

Configuration & Administration- Advance Features

Module 9: Managing SharePoint Customizations

 • Customizing Microsoft SharePoint
 • Deploying and Managing Features and Solutions
 • Configuring Sandboxed Solutions
 • Lab A: Administering Features and Solutions
 • Lab B: Administering Sandboxed Solutions

Module 10: Configuring and Securing SharePoint Services and Service Applications

 • Securing the Enterprise SharePoint Service
 • Securing and Isolating Web Applications
 • Services and Service Applications
 • Lab A: Administering SharePoint Services
 • Lab B: Configuring Application Security
 • Lab C: Configuring Service Applications

Module 11: Implementing Productivity Service Applications

 • Implementing Business Connectivity Services
 • Configuring Excel Services
 • Understanding PerformancePoint Services
 • Implementing InfoPath Forms Services
 • Implementing Visio Services Features
 • Implementing Office Web Apps
 • Lab: Implementing Office Web Apps

Module 12: Installing and Upgrading to SharePoint 2013

 • Installing SharePoint Servers and Farms
 • Upgrading to SharePoint 2013
 • Evaluating Installations and Upgrades
 • Configuring SharePoint Operational Settings
 • Updating SharePoint
 • Lab A: Preparing SharePoint 2010 for Upgrade to SharePoint 2013
 • Lab B: Upgrading SharePoint 2010 to SharePoint 2013

Module 13: Implementing Business Continuity

 • Protecting and Recovering Content
 • Working with Backup and Restore for Disaster Recovery
 • Implementing High Availability Solutions
 • Lab A: Implementing a Backup Strategy
 • Lab B: Implementing a Restore Strategy

Module 14: Monitoring and Optimizing SharePoint Performance

 • Monitoring Logs
 • Configuring SharePoint Health Analyzer
 • Configuring Usage Reports and Web Analytics
 • Monitoring and Optimizing SharePoint Performance
 • Lab A: Configuring SharePoint Monitoring
 • Lab B: Analyzing SharePoint Health
 • Lab C: Reporting SharePoint Usage

Module 15: SharePoint Online and Office 365

 • Introducing Office 365 and SharePoint Online
 • Setting up Office 365
 • Administering SharePoint Online