آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > سرفصل دوره  SG

سرفصل دوره SG

سرفصل دوره SG

عنوان دوره: سمینار گاورننسِ شیرپوینت ( SharePoint Governance )

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
مدت زمان دوره 4 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
مخاطب:
 • مدیران فناوری اطلاعات
 • مدیران ارشد شیرپوینت
 • مدیران تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات
 • مدیران طرح و برنامه – آشنا به فناوری اطلاعات
 • معاونین فناوری اطلاعات واحد سیستم ها و روش ها
سطح دوره پیشرفته
نسخه نرم افزار: SharePoint Server 2013
نوع تدریس: مدرس در کلاس آموزشی

درباره دوره:

در سال های اخیر سازمان ها و شرکت های بسیاری به استفاده از نرم افزار شیرپوینت گرایش داشته اند ، لیکن تعدادی از آنها با تجربیات تلخ شکست روبرو شده و تصمیم گرفته دیگر از آن استفاده نکنند.
در این سمینار یک روزه، ضمن آشنایی با مشکلات انسانی در راهبری و نگهداری شیرپوینت ، راهبردها و فرآیندهایی بمنظور به کارگیری صحیح آن آموزش داده و تجربیات خود را در استفرار و اجرای صحیح مایکروسافت شیرپوینت در سازمانها به اشتراک میگذاریم.

مخاطب دوره:

 • مدیران فناوری اطلاعات
 • مدیران ارشد شیرپوینت
 • مدیران تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات
 • مدیران طرح و برنامه – آشنا به فناوری اطلاعات
 • معاونین فناوری اطلاعات واحد سیستم ها و روش ها

پیش نیاز:

 • آشنایی با مفاهیم مدیریت شیرپوینت
لازم به ذکر است پس از پایان دوره گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

SharePoint 2013: Planning for Adoption and Governance

01 - What is Governance?

 • What is Governance?

02 - Aligning Organizational Goals and Requirements

 • Understanding SharePoint Goals
 • Understanding Goal Alignment and the importance User Adoption
 • Creating SharePoint S.M.A.R.T Goals

03 - Defining the SharePoint Solution Scope

 • Creating learning and knowledge experience
 • Differences in planning On-Premise versus SharePoint Online solutions
 • Creating a SharePoint solution delivery Plan
 • Governance, Adoption, Value, Vision, ROI

04 - Planning SharePoint Governance

 • Creating a Governance Committee
 • Creating a SharePoint Service Model
 • Creating Platform Governance
 • Creating Business Rules
 • Creating SharePoint Training Program
 • Understanding IT consumerization Governance
 • Building the Statement of Operations