آکادمی شیرپوینت ایران
SharePoint Academy خانه > آموزش آکادمیک > سرفصل دوره WD

سرفصل دوره WD

سرفصل دوره WD

Disaster Recovery

شناسنامه دوره:

نوع دوره آموزشی
عنوان کارگاه تخصصی بازگشت از بحران شیرپوینت
(Disaster Recovery)
مدت زمان دوره 4 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
مخاطب:
 • مدیران فناوری اطلاعات
 • مدیران و کارشناسان شیرپوینت
 • مسئولین پیاده سازی سیستم ها در سازمان ها و نهاد ها
سطح دوره پیشرفته
نسخه نرم افزار: SharePoint Server 2016
نوع تدریس: کارگاه آموزشی
توضیحات شفاهی دوره

معرفی کارگاه :

"اتفاق اجتناب ناپذیر است". این جمله ای است که در دنیای واقعی پذیرفته شده است، امّا پذیرفتن این جمله بار سنگینی بر دوش سازمانها و نهادهای اطلاعاتی و IT ، و نیز متخصصین و مدیران شیرپوینت خواهد گذاشت. بدین منظور، کارگاه آموزشی DR با هدف ارائه مفاهیمی در مورد Disaster در دنیای شیرپوینت و راهکارهایی برای بازگشت از رویدادها و بحران های فاجعه آمیز ارایه خواهد شد.

پیش نیاز:

 • مدیریت شیرپوینت

Disaster Recovery

 • How to prevent disaster

 • If your SharePoint server does not start

 • If you have site export

 • If you have Site Collection backup

 • If you have farm backup

 • If you have SQL Backup

 • If you have SQL mdf-ldf Files

 • If you don't know your farm account's password

 • If you don't access your SQL server databases

 • Third party practices